3 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław, odbyło się zebranie członków i sympatyków koła nr 7 Związku Żołnierzy WP w Inowrocławiu.

Przybyłych na zebranie uczestników powitali: Prezes ZŻWP – Lech Murawski oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław – Aleksandra Dolińska – Hopcia.

Podczas zebrania uczestnicy zostali zapoznani z celami działania Stowarzyszenia LGD Inowrocław przez Panią Prezes Aleksandrę Dolińska – Hopcia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) dofinansowywaną z Funduszy Europejskich poprzez realizację działań mających na celu wzrost aktywności społeczno – zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia, zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Mieście, oraz zaktywizowanie osób wykluczonych społecznie i ubogich.

Uczestnicy spotkania złożyli serdecznie podziękowania Pani Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław – Aleksandrze Dolińskiej-Hopcia, za zapoznanie z działalnością stowarzyszenia oraz za udostępnienie siedziby LGD.