W dniu 19 września 2016 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przyjęto jednogłośnie zmiany do Statutu wynikające z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Podczas zebrania uchwalono jednolitą treść nowego Statutu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu dostępnego poniżej w pliku pdf.

Materiały do pobrania: