W dniu 29 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się szkolenie z zakresu zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
Realizatorem szkolenia było Stowarzyszenie LGD Inowrocław wraz z Urzędem Miasta Inowrocławia.
Szkolenie przeprowadziła Adwokat Karolina Korkowska-Krokos.
Wszystkim przybyłym na spotkanie dziękujemy za aktywny udział.