XX Jubileuszowa Wystawa Gospodarcza

XX Jubileuszowa Wystawa Gospodarcza

W dniach 7 i 8 maja 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław uczestniczyło w XX Jubileuszowej Wystawie Gospodarczej odbywającej się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu. W trakcie trwania Wystawy mieszkańcy...
XX Jubileuszowa Wystawa Gospodarcza

Lokalna Strategia Rozwoju wybrana

Na posiedzeniu Komisji ds. oceny i wyboru LSR w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w dniu 27 kwietnia b.r podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego...