Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podpisana

W dniu 19 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Uroczystość ta, była zwieńczeniem pracy Stowarzyszenia, wraz z Samorządem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami Inowrocławia, nad Lokalną Strategią Rozwoju. W umowie znajdziemy wszelkie warunki niezbędne do dofinansowania i realizacji LSR oraz sposoby jej wdrażania.
Sygnatariuszami umowy są Marszałek Województwa Przewodniczący Zarządu Województwa pan Piotr Całbecki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław pani Aleksandra Dolińska-Hopcia.

Materiały do pobrania: