Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław w ramach projektu: „Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na obszarze Miasta Inowrocławia” otrzymało dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zakładał stworzenie LSR, która została złożona w dniu 29 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, jak również adaptację siedziby stowarzyszenia do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

W dniu 31 marca 2016 roku w biurze na ul. Królowej Jadwigi 15 odbył się uroczysty odbiór prac dostosowujących, w którym uczestniczył Prezydent Ryszard Brejza, członkowie Stowarzyszenia, firmy budowlane oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Zakres prac adaptacyjnych obejmował zniwelowanie progu w drzwiach wejściowych, wybudowanie rampy – podjazdu w miejscy zmiany poziomu posadzki biura oraz dostosowanie węzła sanitarnego, w tym poszerzenie powierzchni toalet i zamontowanie poręczy. Ponadto w siedzibie zadbano o niezbędną szerokość korytarzy i drzwi, umożliwiające swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom prac adaptacyjnych oraz panu Wiesławowi Szczepańskiemu ze Stowarzyszenia „Inowrocław bez barier” za konsultacje. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.