Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Inowrocławia poprzez wypełnienie niniejszej ankiety osobiście lub przy pomocy pracownika biura LGD.

Podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji Stowarzyszenia tj.  opisu celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji (komunikatów) na linii LGD-społeczności lokalne, których LGD zamierza używać na poszczególnych etapach wdrażania LSR tj.
Wypełnione ankiety można przesyłać na adres poczty mailowej lgd@inowroclaw.pl lub osobiście w biurze LGD do dnia 7 lutego br. Dziękujemy za poświęcony czas!

Materiały do pobrania: