Grupy defaworyzowane

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tworząc Lokalną Strategię Rozwoju poszukuje grup docelowych, do których powinny być kierowane projekty. Chcąc pozyskać wiarygodne informacje na temat odbiorców przyszłych działań, prosimy...
Analizy SWOT cd

Analizy SWOT cd

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi analizami SWOT wybranych obszarów tematycznych. Zawierają one silne i słabe strony poszczególnych obszarów jak również stojące przed nimi szanse i zagrożenia. Zapraszamy do przesyłania opinii...
Analizy SWOT cd

Analizy SWOT

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi analizami SWOT wybranych obszarów tematycznych. Zawierają one silne i słabe strony poszczególnych obszarów jak również stojące przed nimi szanse i zagrożenia. Zapraszamy do przesyłania opinii...