Zachęcamy do zapoznania się  z proponowanymi celami i proponowanymi przedsięwzięciami w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Swoje uwagi również należy kierować mailowo na adres lgd@inowroclaw.pl do dnia 1.02.2016 lub osobiście na czwartym spotkaniu konsultacyjnym 2.02.2016 r o godz. 16:00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej, ul. Kilińskiego 16.
Zapraszamy

Ankieta SWOT i cele

Materiały do pobrania: