Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, zwołuję na dzień 07 stycznia 2016 r. o godz. 1600 w Sali posiedzeń nr 111 (Sala Kominkowa) Urzędu  Miasta, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

Porządek obrad : 
1.      Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.
2.      Wybór Przewodniczącego i na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad.
3.      Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia.
9.      Wolne wnioski i informacje bieżące.
10.    Zakończenie obrad.

Prezes Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Inowrocław
Aleksandra Dolińska-Hopcia