Czas świąt, to czas spotkań z ludźmi, czas dzielenia się opłatkiem, czas gdy jesteśmy razem.
Na zaproszenie pana Prezydenta Miasta Inowrocławia przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław uczestniczyli w przedświątecznych uroczystościach w Ratuszu. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, spółek miejskich, służb mundurowych, z przedsiębiorcami, przedstawicielami oświaty, kultury, sportu i z aktywnymi mieszkańcami Inowrocławia.

Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach świątecznych, osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały słodką niespodziankę – specjalnie przygotowane na tą okazję pierniki od naszego stowarzyszenia. Wykonała je dla nas młodzież z Akademii Szkolnictwa AS, za co bardzo dziękujemy.