Wczoraj odbyło się już drugie spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław. Przybyło na nie prawie 50 osób, więc z każdym spotkaniem jest nas więcej.

W pierwszej części omówiliśmy analizę słabych i silnych stron wybranych obszarów oraz oceniliśmy dla nich szanse i zagrożenia w analizie SWOT. Dzięki równemu uczestnictwu wszystkich podmiotów: samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców, nawiązała się żywiołowa dyskusja.
Przy tworzeniu kolejnych obszarów tematycznych wyłonili się lokalni liderzy. Ich zadaniem będzie dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych danym obszarem i ustalenie priorytetów działań.
Na spotkaniu omówione zostały także propozycje projektów od mieszkańców Inowrocławia, które przedstawili w anonimowej ankiecie. Będzie to inspiracją do tworzenia kolejnych etapów Lokalnej Strategii Rozwoju.
Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie 12 stycznia 2016.