W miesiącu październiku powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

LGD to stowarzyszenie, które utworzyły organizacje pozarządowe, mieszkańcy, przedsiębiorcy i Miasto – to realne, międzysektorowe partnerstwo z udziałem każdego z sektorów. Miejskie LGD korzystać będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować użytecznie społeczne przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje. By tę szansę dobrze wykorzystać, potrzebny jest wspólnie wypracowany plan – strategia rozwoju, którą przygotowywać będzie Lokalna Grupa Działania.
Celem naszym jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami naszego Miasta, Lokalnej Strategii Rozwoju, która ma wyznaczyć nam kierunki działań na najbliższe kilka lat (do 2020 roku). Zadaniem naszym będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez: pobudzenie więzi społecznych, solidarności, usług wzajemnościowych, poprawy estetyki naszego otoczenia, podniesienie wiedzy nt. działalności gospodarczej, itd.
Mamy nadzieję, że zadane Państwu pytania i uzyskane odpowiedzi pozwolą precyzyjniej zdiagnozować funkcjonujące w naszym otoczeniu problemy i wspólnie znajdziemy pomysły na ich rozwiązanie.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety osoby dorosłe, a osoby niepełnoletnie do wypełnienia wersji specjalnie dla nich.
Dodatkowo, jeśli chcą państwo się zaangażować w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, prosimy o wypełnienie formularza z danymi. Skontaktujemy się na pewno.
UWAGA! Wypełnione ankiety będą odbierane do dnia 20 listopada 2015 r. w pokoju nr 8 Urzędu Miasta Inowrocławia, przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 (budynek po przychodni).

Materiały do pobrania: