Umowa ramowa

Materiały do pobrania:

 Aneks nr 2 do umowy SZ-IV-R.433.2.2016 z dnia 19.05.2016 (zawarty 17.07.2018r.)

 Załączniki do aneksu nr 2 do umowy SZ-IV-R.433.2.2016 z dnia 19.05.2016

Aneks nr 3 do umowy do umowy SZ-IV-R.433.2.2016 z dnia 19.05.2016 (zawarty 30.01.2019r.)


Załączniki do umowy ramowej:

 1. LSR aktualne 2019 z dnia 19.11.2019r.
 2. Zał. nr 2 – Harmonogram Planowanych Naborów wniosków z dnia 10.06.2020r.
 3. Procedura wyboru i oceny w ramach LSR z dnia 11.09.2018r.
 4. Regulamin Rady z dnia 27.04.2017r.
 5. Kryteria wyboru projektów z dnia 06.05.2020r.
 6. Opis stanowisk z dnia 30.06.2020r.
 7. Plan Szkoleń LGD Inowrocław z dnia 18.04.2019r.
 8. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD grantów w ramach LSR z dnia 11.09.2018r.
 9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów z dnia 06.05.2020r.

 

Procedury wyboru i oceny w ramach LSR:

 1. P1 – Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD grantów w ramach LSR z dnia 11.09.2018r.
 2. P2 – Procedura oceny podejmowania uchwał z dnia 11.09.2018r.
 3. P3 – Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem z dnia 11.09.2018r.
 4. P4 – Procedura wycofania wniosku z dnia 11.09.2018r.
 5. P5 – Procedura rozpatrzenia wniosku z dnia 11.09.2018r.
 6. P6 – Procedura wyznaczania członków Rady do oceny z dnia 11.09.2018r.
 7. P7 – Procedura trybu wyłączenia członka Rady z dnia 11.09.2018r.

Procedury wyboru i ceny w ramach LSR – archiwalne z dnia 29.02.2016r.

 1. Zał nr 1 Procedura trybu wyłączenia członka Rady z dnia 29.02.2016
 2. Zał. nr 2 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 29.02.2016r.
 3. Zał. nr 3 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli przyznanych grantów z dnia 29.02.2016r.
 4. Zał. nr 4 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów z dnia 29.02.2016r.
 5. Zał. nr 5 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej Stowarzyszenia LGD Inowrocław z dnia 29.02.2016r.
 6. Zał. nr 6 Procedura odwołania w projektach grantowych Stowarzyszenia LGD Inowrocław z dnia 29.02.2016r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 2 Harmonogram Planowanych naborów wniosków z dnia 11.05.2016r. 

Wersja archiwalna – Zał. nr 2 Harmonogram Planowanych naborów wniosków z dnia 30.03.2017r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 2 Harmonogram planowanych naborów wniosków z dnia 27.06.2019

 Wersja archiwalna – Zał. nr 2 Harmonogram Planowanych naborów wniosków – 22.01.2020r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 3 Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 29.02.2016r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 3 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 29.05.2018r.

  Wersja archiwalna – Zał. nr 4 – Regulamin Rady – z dnia 29.02.2016r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 5 Lokalne Kryteria wyboru operacji z dnia 29.02.2016r.

 Wersja Archiwalna – Zał nr 4 – Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 11.09.2018r.

 Wersja Archiwalna – Zał nr 6 Opis Stanowisk do umowy SZ-IV-R.433.2.2016 z dnia 19.05.2016

 Wersja archiwalna – Zał nr 7 Plan szkoleń z dnia 29.02.2016r.

 Wersja archiwalna – Zał nr 7 Plan szkoleń z dnia 22.12.2016r.

 Wersja archiwalna – Zał nr 7 Plan szkoleń z dnia 12.05.2017

 Wersja archiwalna – Zał. nr 8 Procedura wyboru i oceny operacji z dnia 29.02.2016r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 8 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 29.05.2018r.

 Wersja archiwalna – Zał. nr 9 Kryteria wyboru operacji z dnia 29.02.2016r.

 Wersja Archiwalna – Zał nr 9 – Kryteria wyboru operacji z dnia 11.09.2018r.

 

 

UMOWA KBiA I

UMOWA KBiA – II

Wniosek KBIA I

Wniosek KBIA II

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

7 + 13 =

newsletter