Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocławogłasza nabór wniosków o dofinansowaniena projekty podmiotów innych niż LGDw ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 11,...