„Kopalnia wiedzy” realizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: integr. i aktyw. społ. 12 osób (mieszk. Inowrocławia, w wieku 6-18), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez stworzenie klubu młodzieżowego „Kopalnia wiedzy” przy ul. Poznańskiej 384 w Inowrocławiu.

Okres realizacji: : 01.06.2020 – 28.02.2021
Beneficjent: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski
Wartość projektu: 44 936,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 42 232,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

2 + 12 =

newsletter