„ Mamy cel- uczymy się!” realizowany przez PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.09.2020.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.09.2020
Beneficjent: PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata
Wartość projektu: 50 000,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 53 000,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

1 + 11 =

newsletter