“Razem możemy lepiej” realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Królowej Jadwigi w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: zaktywizowanie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.08.2020 r. poprzez realizację wieloaspektowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów animacyjnych, eventu, grupowych warsztatów zajęciowych z arteterapeutą, spotkań z prelegentami, indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 31/08/2020

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi

Wartość projektu: 52 784,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 50 000,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

3 + 2 =

newsletter