Przyjaciele Gutka – klub dla dzieci i młodzieży” realizowany przez Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: Wzmocnienie aktywności społecznej 11 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zamieszkującej Miasto Inowrocław.

Okres realizacji: 01.02.2020 – 30.10.2020
Beneficjent: Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu
Wartość projektu: 52 992,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 992,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

2 + 11 =

newsletter