„ Klub Młodzieżowy „Małe Rzeczy”” realizowany przez Stowarzyszenie „Małe Rzeczy” w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: jest podniesienie poziomu aktyw. społ. 16 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 6-18 lat), zam.na terenie LSR Miasta Inowrocław, które nie będą uczestniczyć w więcej niż 2 proj. dofinansowanych przez LGD Inowrocław w ramach naboru 1/G/2019/Ino.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.09.2020
Beneficjent: Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”

Wartość projektu: 52 631,58
 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 50 000
,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

7 + 5 =

newsletter