Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław

Na podstawie § 11 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław zawiadamia o posiedzeniu nr II/2020 Rady LGD Inowrocław, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2020r. (czwartek) w siedzibie LGD Inowrocław (ul Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu) od godziny 16:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie rozpatrzenia protestów w ramach autokontroli w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: 1/K/2020/Ino, nr konkursu nadany przez Urząd Marszałkowski: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20.

Zakres tematyczny projektu:
 
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1.0: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.1: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia;
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

 Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne, weryfikacja kworum i parytetów, przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 1/K/2020/Ino, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20 i przeprowadzenie ponownej oceny operacji (jeżeli dotyczy) wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy).
3. Zakończenie posiedzenia.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 11 =

newsletter