Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020.

Oferowane są bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

1.  Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
na lata 2014-2020.

2.  Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach EFS.

3. Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach EFRR.

4. Ewaluacja projektu w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

5.  Promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach EFS z wykorzystaniem social mediów.

6. Problematyka uwzględniania aspektów społecznych/klauzul społecznych w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych z EFS.

7.  Realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020.

8. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach:

  • Toruń
    Kościuszko Business Link, ul. Władysława Łokietka 5,
  • Bydgoszcz
    Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2,
  • Włocławek
    Garage Hotel, ul. Toruńska 113.

Formularz zapisu na szkolenia na stronie:

http://zapisy.th-szkolenia.pl/formularz-zgloszenia

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 8.30, a kończą o godz. 15.45.

Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.

Z jednej instytucji może zgłaszać się kilka osób na jedno szkolenie, dana osoba może wziąć udział w szkoleniach o różnej tematyce.

Zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na adresszkoleniarpo@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do skorzystania z możliwości odbycia szkoleń. 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 6 =

newsletter