„Na dobry początek” realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Opatrzności Bożej w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: jest zaktywizowanie społeczne w Inowrocławiu dla 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, zamieszkujących na terenie Inowrocławia, w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2020r., poprzez: utworzenie funkcji 2 animatorów aktywności lokalnej i realizację powierzonych im zadań.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 31/07/2020
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicką pw. Opatrzności Bożej
Wartość projektu: 5
1 726,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 48
236,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

15 + 13 =

newsletter