“ŻYCIE PEŁNE ZDROWIA I PASJI” realizowany przez Stolarska Lidia FOLID w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Inowrocławia w terminie do 01 lipca 2020 r. poprzez udział w bezpłatnych ćwiczeniach ogólnorozwojowych, warsztatach zdrowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy i zajęć aktywizacji w obszarze umysłowym oraz twórczego myślenia.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 01/07/2020

Beneficjent: Stolarska Lidia FOLID

Wartość projektu: 50 675,41 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 48 055,41 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

1 + 2 =

newsletter