“Sprawni, samodzielni, aktywni” realizowane przez Fundacja Rehabilitacja bez barier w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: zmniejszenie skali wykluczenia społecznego, integracja ze społecznością lokalną oraz aktywizacja społeczna i zdrowotna 16 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w Inowrocławiu (na obszarze objętym LSR), które ze względu na swoją trudną sytuację zdrowotną i ekonomiczną są zagrożone lub doświadczają marginalizacji społecznej. Cele szczegółowe to: zwiększenie samodzielności i sprawności beneficjentów, wzrost ich samooceny oraz polepszenie jakości ich życia.

Okres realizacji: 03/02/2020 – 10/10/2020

Beneficjent: Fundacja Rehabilitacja bez barier

Wartość projektu: 45 810,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 43 220,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

1 + 9 =

newsletter