“Centrum Rodzinne” realizowane przez Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej 12 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 02.01.2020 r. – 31.08.2020 r. Centrum Rodzinne w Inowrocławiu. Podjęte różnorodne działania projektowe z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym (konsultacje pedagogiczne, zajęcia z psychoedukacji, zajęcia o wartościach w życiu, zajęcia z języka angielskiego, programowanie, organizacja wypoczynku ‹wyjścia: kino,basen, zabawa,restauracja›), oddziałujące na różne aspekty i sfery życia człowieka, skierowane do grupy docelowej (rodziny: dzieci,młodzieży,osób dorosłych, starszych) przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 2.1. LSR. Natomiast forma pomocy, jaką będzie Centrum Rodzinne mająca na celu zaktywizowanie społeczne grupy docelowej, wpisuje się ze swoimi założeniami w przedsięwzięcie 2.1.2., typ 2.c. Inne działania o charakterze integracyjnym.

Okres realizacji: 01/02/2020 – 31/08/2020

Beneficjent: Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu

Wartość projektu: 50 668,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 46 268,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

8 + 1 =

newsletter