“AKTYWNA INTEGRACJA” realizowane przez FUNDACJĘ UZDROWISKA SOLANKI PRO ZDROWIE w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu: jest objęcie projektem 15 mieszkańców Inowrocławia (10 kobiet i 5 mężczyzn) wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem poprzez ich uczestnictwo w projekcie organizowanym przez Fundację Uzdrowiska Solanki Pro Zdrowie w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. oraz rozwiązanie kluczowego problemu jakim jest zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem

Okres realizacji: 01/02/2020 – 31/08/2020

Beneficjent: FUNDACJA UZDROWISKA SOLANKI PRO ZDROWIE

Wartość projektu: 52 590,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 940,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 1 =

newsletter