„Klub Młodzieżowy AlternaTYwa” realizowane przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 7 do 18 roku życia zamieszkujących na terenie Inowrocławia w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2019r. poprzez stworzenie Klubu Młodzieżowego

Okres realizacji: 01/04/2019 – 31/10/2019

Beneficjent: Biblioteka Miejsca im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Wartość projektu: 44 775,60 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 41 863,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 1 =

newsletter