InoAktywartor-ON” realizowany jest przez Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: Aktywizacja społeczna 11 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej Miasto Inowrocław. Cel osiągnięty zostanie do 31.07.2019 roku. Cel odpowiada zdiagnozowanej sytuacji problemowej odnoszącej się do KLUCZOWEGO PROBLEMU projektu: niska aktywność społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej na obszarze Miasta Inowrocławia.

Okres realizacji: 01/02/2019 – 31/07/2019

Beneficjent: Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu

Wartość projektu: 52 992,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 992,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

7 + 15 =

newsletter