„Bezpieczni w domu i na drodze” realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Świętej Królowej Jadwigi w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020.

Cel projektu: zaktywizowanie społeczne 12 osób wykluczonych społecznie i ubogich, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.10.2019 r. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Inowrocław.

Okres realizacji: 01/04/2019 – 31/10/2019

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętej Królowej Jadwigi

Wartość projektu: 53 240,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

15 + 6 =

newsletter