Stowarzyszenie „Małe Rzeczy” w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020 realizowała dwa projekty grantowe współfinansowane z Funduszy Europejskich ze środków EFS.

Akademia Mamy – grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci” miała na celu poprawę sytuacji życiowej oraz zwiększenie poziomu aktywności społecznej 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją wskazaną w ogłoszeniu o naborze) zamieszkujących na terenie Inowrocławia będących opiekunami prawnymi lub matkami dzieci niepełnosprawnych w terminie do 30 czerwca 2019 r. poprzez realizację kompleksowego programu zajęć aktywizujących w grupy wsparcia kobiet.

Klub Seniora przy Staropoznańskiej” miał na celu zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją wskazaną w ogłoszeniu o naborze) w wieku od 65 roku życia zamieszkujących na terenie Inowrocław w terminie do 30 czerwca 2019 r. poprzez prowadzenie klubu seniora. Uczestnicy projektu korzystały z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego. Wszystkie zajęcia odbywały się o tematyce, która uwzględniała zapotrzebowanie grupy.

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 15 =

newsletter