„Klub Młodzieżowy „Klinika Stresu”” realizowany przez VICTORIA Irena Borucka w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: utworzenie Klubu Młodzieżowego „Klinika Stresu”, który poprzez swoją działalność wpłynie na podniesienie świadomości społecznej inowrocławskiej młodzieży, pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt wpływa na osiągnięcie celu ogólnego, szczegółowego oraz na realizację przedsięwzięcia na obszarze LSR poprzez zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu, zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich, poprzez założenie klubu młodzieżowego, który jest działaniem w zakresie integracji i aktywizacji społecznej.

Okres realizacji: 31.01.2019 – 31.08.2019

Beneficjent: VICTORIA Irena Borucka

Wartość projektu: 53 522,58 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 922,58 zł
 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

12 + 2 =

newsletter