W dniu 6 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano Umowę o dofinansowanie projektu nr RPKP.11.01.00-04-0005/19 pn. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – II edycja”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Miejscem realizacji Projektu jest planowany do objęcia obszar LSR, który obejmuje obszar miasta Inowrocławia.

Okres realizacji Projektu: 2019.04.01 – 31.03.2022

Całkowita wartość Projektu: 630 316,32 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 598 800,50 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

2 + 9 =

newsletter