W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław 27.02.2019r. odbywał się Warsztat Refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie LGD, beneficjenci, członkowie Rady, Zarządu, Pracownicy Biura oraz goście z innych LGD Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

LGD Inowrocław ma za zadanie monitorować postępy wdrażania i monitorowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Badany jest postęp realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych, a także czy przepływ informacji jest na tyle skuteczny, aby mieszkańcy Miasta Inowrocław, mogli korzystać z pomocy LGD.

Podczas Warsztatu Refleksyjnego odpowiedziano na poniżej wymienione pytania:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2.  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Na spotkaniu udało się wypracować rekomendacje pozwalające ulepszyć proces wdrażania LSR oraz wyszczególnić zakres zmian, które powinny pojawić się w LSR.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

1 + 15 =

newsletter