„Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert – Kujawy” realizowany przez Fundacja Ekspert-Kujawy
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród 20 dzieci i młodzieży z Inowrocławia, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie, poprzez objecie tej grupy wsparciem w postaci opieki klubu młodzieżowego, tworzonego przy Fundacji Ekspert – Kujawy.

Okres realizacji: 01.02.2019 – 30.11.2019

Beneficjent: Fundacja Ekspert-Kujawy

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

3 + 8 =

newsletter