„Kuźnia talentów” realizowana przez Przystań Kajakowo-Żeglarską ZHR w Inowrocławiu
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6 roku życia zamieszkujących na terenie Inowrocławia, w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2019 r. poprzez stworzenie klubu młodzieżowego.

Okres realizacji: 01.02.2019 – 30.11.2019

Beneficjent: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski

Wartość projektu: 53 070,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 49 990,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-17:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

5 + 13 =

newsletter