„Centrum rodzinne w Inowrocławiu” realizowane przez Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Inowrocławiu
w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 15 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 15.01.2019 r. – 14.09.2019 r. Centrum Rodziny w Inowrocławiu.

Okres realizacji: 15.01.2019 – 14.09.2019

Beneficjent: Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Inowrocławiu

Wartość projektu: 52 480,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 47 680,00 zł

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-17:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

7 + 7 =

newsletter