Z załącznika nr 8 „Katalog stawek maksymalnych” zostanie usunięta „Wartości projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)” – poz. 39. W związku faktem, iż zgodnie z ogłoszeniem będzie ona podlegała ocenie przez Rade w wyniku ustalenia kwoty wsparcia, a nie oceniana na kryterium LSR „Czy wydatki zaplanowane w budżecie projektu są zgodne z katalogiem stawek maksymalnych stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze”. Przedmiotowa zmiana wynika z oczywistej omyłki pisarskiej i nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Materiały do pobrania:

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

9 + 7 =

newsletter