Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje Projekt pt: „Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową nr UM_SE.433.1.009.2018 zawartą 19 stycznia 2018 w Toruniu

Cel projektu: poprawa sytuacji społeczno zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2023

Wartość projektu: 3 696 602,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE : 3 142 111,88 zł
ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

2 + 3 =

newsletter