W związku z potrzebą aktualizacji, wynikającą ze zmiany przepisów prawa oraz innych czynników mających wpływ na realizację LSR,Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie uchwały nr 20/2017 z dnia 13.11.2017 roku Zarządu Stowarzyszenia LGD Inowrocław.

Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 14.12.2017 r. do godz. 14:00.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji: Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz Matrycę logiczną (do pobrania poniżej).

Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze „Karty konsultacji” (do pobrania poniżej).

Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (lgd@inowroclaw.pl) lub pocztą na adres: ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Zapraszamy do konsultacji!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje projekt na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 2016.03.01 – 2018.12.31

Całkowita wartość projektu 499 177,66 zł.

Całkowita wartość dofinansowania 474 218,66 zł.

Wkład własny 24 959,00 zł.

Materiały do pobrania:

 LSR

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

4 + 3 =

newsletter