Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocławia do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno/warsztatowo/doradczym związanym z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR (Lokalna Strategia Rozwoju)
w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących składaniu wniosków na ogłaszane granty i konkursy.

W ramach powyższego działania, będzie można realizować projekty w zakresie: wsparcia szkoleniowego i doradczego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje, tworzenia i rozwoju placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, wsparcia inicjatyw promujących aktywizację społeczno- zawodową, działań na rzecz wsparcia i animacji rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, a także organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, która to jest przystosowana na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 52 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.

Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

12 + 8 =

newsletter