Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 kwietnia 2017 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Przedstawienie obecnych i przyszłych działań Stowarzyszenia LGD Inowrocław.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2016:

– omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016

– dyskusja

– podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław rok 2016:

– omówienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016

– dyskusja

– podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2016:

– omówienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

– dyskusja

– podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław za rok 2016:

– omówienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

– dyskusja

– podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji poszerzenia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 3. Wybór uzupełniający do składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław (prosimy o zgłaszanie kandydatów zgodnie z zapisami Statutu). Ogłoszenie wyników.

 4. Wolne wnioski i informacje bieżące.

 5. Zamknięcie zebrania.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 9 =

newsletter