W dniu 3 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się drugie spotkanie dla przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocławia związane z planowanymi naborami wniosków określonych dla LSR w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji potencjalnym beneficjentom służących wypełnianiu dokumentacji i przygotowaniu wniosku na ogłaszane konkursy.

W ramach powyższego działania, będzie można realizować projekty w zakresie: wsparcia szkoleniowego i doradczego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje, tworzenia i rozwoju placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, wsparcia inicjatyw promujących aktywizację społeczno-zawodową, działań na rzecz wsparcia i animacji rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, a także organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Spotkania są współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie informacyjno/warsztatowo/doradcze dla potencjalnych beneficjentów odbyło się w ramach projektu: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w kolejnych spotkaniach. Najbliższe zaplanowano na dzień 9 marca br.

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 52 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

14 + 13 =

newsletter