Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław działa na terenie miasta Inowrocławia od ponad roku, realizując zadania określone w stworzonej wspólnie z mieszkańcami naszego Miasta, Lokalnej Strategii Rozwoju. Głównymi celami tej Strategii jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej mieszkańców oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu.

Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców Inowrocławia, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław, pragnie wyjść do Państwa z dodatkową inicjatywą mającą na celu stałą diagnozę problemów, z którymi borykają się Państwo na co dzień oraz wzrost partycypacji obywateli Inowrocławia w sprawy publiczne.

Aby stworzyć Państwu możliwość zwiększenia zaangażowania w życie publiczne oraz ułatwić konsultacje społeczne i obywatelskie, Stowarzyszenie LGD Inowrocław przy współpracy z Zarządami Osiedli i władzami Miasta Inowrocław, proponuje utworzenie Punktu Inicjatyw Obywatelskich (PIO), który funkcjonowałby w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Poprzez działania PIO, mieliby Państwo możliwość systematycznego zgłaszania swoich spostrzeżeń i uwag oraz aktywnego udziału w życie społeczne i publiczne naszego Miasta.

Pomysł na utworzenie PIO zrodził się po zauważonym, zwiększonym zainteresowaniu udziału mieszkańców w spotkaniach z Prezydentem Miasta Inowrocław. Spotkania te odbywają się cyklicznie. PIO będzie stwarzało Państwu możliwość korzystania z konsultacji na co dzień.

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii, czy Punkt Inicjatyw Obywatelskich jest potrzebny w Inowrocławiu i czy zamierzają Państwo z niego korzystać.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Ankiety. Ankietę można złożyć w siedzibie Stowarzyszenia LGD Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu lub przesłać na adres mailowy: lgd@inowroclaw.pl do dnia 30.12.2016 roku.

Materiały do pobrania:

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

9 + 9 =

newsletter