W dniu 16 września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie kosztów bieżących i animacji.
O dofinansowanie na koszty bieżące i animację w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 mogły się ubiegać LGD, których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z nimi umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, a jako fundusz wiodący został wyznaczony Europejski Fundusz Społeczny.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

13 + 3 =

newsletter