Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 września 2016 r. na godz. 16:00Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

  6. Wolne wnioski i informacje bieżące.

  7. Zamknięcie zebrania.

Materiały stanowiące przedmiot obrad dostępne są w biurze LGD.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Inowrocław
Aleksandra Dolińska-Hopcia

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

11 + 1 =

newsletter